02/12/2022 0 comment

เมื่อวันอังคาร (27 ก.ย.) ยุโรปกำลังเร่งสืบสวน กรณีก๊าซที่ลำเลียงจากรัสเซียผ่านท่อนอร์ดสตรีม 1 และ 2 รั่วไหลลงสู่ทะเลบอลติกครั้งใหญ่ ซึ่งเยอรมนี ...

Hide Main content block

บทความล่าสุด

คำเตือนความเสี่ยง

การเทรด Forex หรือตราสารอนุพันธ์อื่นๆนั้นมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าทำกำไรและวางเป้าหมายที่เข้ามาในตลาดนี้ ต้องประเมิณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ เนื่องจากความสูญเสียนั้นอาจทำให้สูญเสียเงินทั้งหมดได้ นักลงทุนโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดอย่างลึกซึ้งแล้วหรือยัง และมีการจัดการความเสี่ยงของการลงทุนรูปแบบนี้อย่างมืออาชีพก่อนลงทุน

เว็บไซต์แนะนำ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Today 93

Yesterday 328

Week 1376

Month 421

All 671097