Print this page

ปฏิทินข่าว Forex ประจำวัน 23/9/2020

การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย นิวซีแลนด์

เวลา(GMT+7): 09:00
สกุลเงิน: NZD
ประเทศ: New Zealand
แหล่งที่มา: Reserve Bank of New Zealand

ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (Reserve Bank of New Zealand (RBNZ)) ตัดสินใจเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยหลังได้ปรึกษากับเจ้าหน้าที่อาวุโสของธนาคารและที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กรแล้ว นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าเงินตรา ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์

 

แถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางแห่งนิวซีแลนด์

เวลา(GMT+7): 09:00
สกุลเงิน: NZD
ประเทศ: New Zealand
แหล่งที่มา: Reserve Bank of New Zealand

รายงานการแถลงการณ์อัตราดอกเบี้ย'ของธนาคารกลางแห่งนิวซีแลนด์ เป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่คณะกรรมการได้ใช้เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน โดยในแถลงการณ์นี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลของการลงคะแนนเสียงสำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ย อภิปรายถึงภาพรวมเศรษฐกิจและแสดงนัยถึงผลลัพธ์ของการลงคะแนนเสียงในอนาคต นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์ในขณะที่นโยบายควบคุมอัตราเงินเฟ้อถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์

 

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของเยอรมนี

เวลา(GMT+7): 14:00
สกุลเงิน: EUR
ประเทศ: Germany
แหล่งที่มา: Markit Economics

รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (Construction Purchasing Manager Index (PMI)) 'ของเยอรมนีจะเป็นตัวชี้วัดในระดับกิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต ค่าตัวเลขใดๆ ที่มีค่าเกิน 50 ชี้แสดงว่ามีการขยายตัวในขณะที่ค่าตัวเลยที่ต่ำกว่า 50 จะชี้ถึงการหดตัว นักเก็งกำไรจะติดตามรายงานการสำรวจนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโดยหน้าที่การทำงานแล้วนั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลการประกอบกิจการของบริษัทได้ก่อนซึ่งจะเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญต่อผลการปฏิบัติการทางเศรษฐกิจโดยรวม ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินยูโรขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินยูโร

 

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของสหราชอาณาจักร (Composite PMI)

เวลา(GMT+7): 15:30
สกุลเงิน: GBP
ประเทศ: United Kingdom
แหล่งที่มา: Markit Economics

ดัชนี PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ) ที่เป็นดัชนีผสมนี้จะวัดค่ากิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในทั้งสองภาคธุรกิจ ค่าตัวเลขใดๆ ที่มีค่าเกิน 50 จะบ่งชี้ถึงการขยายตัว ในขณะที่ค่าตัวเลขที่ต่ำกว่า 50 จะบ่งชี้ถึงการหดตัว ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินปอนด์ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์

 

ดัชนี PMI ภาคการผลิต สหราชอาณาจักร

เวลา(GMT+7): 15:30
สกุลเงิน: GBP
ประเทศ: United Kingdom
แหล่งที่มา: Markit/CIPS

รายงานดัชนี'ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคอุตสาหกรรมการผลิต(Manufacturing Purchasing Manager Index (PMI)) จะเป็นตัวชี้วัดในระดับกิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคอุตสาหกรรมการการผลิต ค่าตัวเลขใดๆ ที่มีค่าเกิน 50 ชี้แสดงว่ามีการขยายตัวในขณะที่ค่าตัวเลยที่ต่ำกว่า 50 จะชี้ถึงการหดตัว นักเก็งกำไรจะติดตามรายงานการสำรวจนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโดยหน้าที่การทำงานแล้วนั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลการประกอบกิจการของบริษัทได้ก่อนซึ่งจะเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญต่อผลการปฏิบัติการทางเศรษฐกิจโดยรวม ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

 

ดัชนี PMI ภาคการบริการ สหราชอาณาจักร

เวลา(GMT+7): 15:30
สกุลเงิน: GBP
ประเทศ: United Kingdom
แหล่งที่มา: Chartered Institute of Public Relations

รายงาน'ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการ (Services Purchasing Manager Index (PMI) จะชี้แสดงถึงระดับกิจกรรมของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต ค่าตัวเลขใดๆ ที่มีค่าเกิน 50 จะบ่งชี้ถึงการขยายตัวในขณะที่ค่าตัวเลขที่ต่ำกว่า 50 จะบ่งชี้ถึงการหดตัว นักเก็งกำไรจะติดตามรายงานการสำรวจนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อโดยหน้าที่การทำงานแล้วนั้นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลการประกอบกิจการของบริษัทได้ก่อนซึ่งจะเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญต่อผลการปฏิบัติการทางเศรษฐกิจโดยรวม ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

 

การแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น

เวลา(GMT+7): 18:50
สกุลเงิน: JPY
ประเทศ: Japan
แหล่งที่มา: Bank of Japan

ไม่มีเนื้อหา

 

คำแถลงการณ์ของพาวเวลล์ (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ

เวลา(GMT+7): 21:00
สกุลเงิน: USD
ประเทศ: United States
แหล่งที่มา: Federal Reserve

นาย เจอร์โรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางของสหรัฐ (ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2018 – กุมภาพันธ์ 2022) แถลงรายงานให้ทราบถึงภาพรวมสถิติและมาตรการด้านนโยบายการเงินล่าสุดต่อคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Joint Economic Committee) ในกรุงวอชิงตัน การแถลงการณ์นี้ประกอบด้วยสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นถ้อยแถลงที่ได้จัดเตรียมจากนั้นคณะกรรมการจะจัดทำช่วงการถามตอบคำถาม ซึ่ง Q&ส่วนของการแถลงรายงานทำให้เกิดความผันผวนในตลาดอย่างมากในระยะเวลาการแถลงการณ์ดังกล่าว

 

สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ สหรัฐอเมริกา

เวลา(GMT+7): 21:30
สกุลเงิน: USD
ประเทศ: United States
แหล่งที่มา: Energy Information Administration

รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) จาก'องค์กรข้อมูลด้านพลังงาน (The Energy Information Administration)(EIA) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงแบบรายสัปดาห์ในการเปลี่ยนแปลงในจำนวนบาร์เรลของน้ำมันดิบเชิงพานิชที่บริษัทต่างๆ ของสหรัฐมีอยู่ ระดับของคลังสินค้าจะมีอิทธิพลต่อราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ

Share this article

About Author

Thai Stop Loss
Login to post comments