Print this page

ปฏิทินข่าว Forex ประจำวัน 29/07/2021

แถลงการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐฯ

เวลา(GMT+7): 01.00

สกุลเงิน: USD
ประเทศ: United State of America
แหล่งที่มา: Federal Reserve

รายงานการแถลงการณ์ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน'แห่งธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Open Market Committee) (FOMC) เป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่คณะกรรมการได้ใช้เพื่อสื่อสารกับนักลงทุนเกี่ยวกับนโยบายการเงิน โดยในแถลงการณ์นี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลของการลงคะแนนเสียงสำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ย อภิปรายถึงภาพรวมเศรษฐกิจและแสดงนัยถึงผลลัพธ์ของการลงคะแนนเสียงในอนาคต

นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่นโยบายควบคุมอัตราเงินเฟ้อถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 

การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย สหรัฐอเมริกา

เวลา(GMT+7): 01.00

สกุลเงิน: USD
ประเทศ: United State of America
แหล่งที่มา: Federal Reserve

สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งสหรัฐ (FOMC) ได้ลงคะแนนเพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดค่าเงินตรา

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของสหรัฐ

เวลา(GMT+7): 01.30

สกุลเงิน: USD
ประเทศ: United State of America
แหล่งที่มา: Federal Reserve

ไม่มีเนื้อหาข่าว

 

 

ธนาคารกลางยุโรปจะตีพิมพ์รายงานการประชุมนโยบายการเงิน

เวลา(GMT+7): 18.30

สกุลเงิน: EUR
ประเทศ: Europe
แหล่งที่มา: European Central Bank

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ โดยที่ไม่ได้รวมถึงสินค้าประเภทอาหารและพลังงาน ดัชนีราคาผู้บริโภคนี้จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงราคาจากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา

 

 

 

ดัชนีจีดีพี สหรัฐอเมริกา

เวลา(GMT+7): 19.30

สกุลเงิน: USD
ประเทศ: United State of America
แหล่งที่มา: Bureau of Economic Analysis

รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจในรอบปี เป็นการวัดค่ากิจกรรมแบบกว้างๆ และเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่จะทราบถึงภาวะ'เศรษฐกิจ

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 

ดัชนีจีดีพี สหรัฐอเมริกา

เวลา(GMT+7): 21.00

สกุลเงิน: USD
ประเทศ: United State of America
แหล่งที่มา: Bureau of Economic Analysis

รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าทั้งหมดของสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจในรอบปี เป็นการวัดค่ากิจกรรมแบบกว้างๆ และเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่จะทราบถึงภาวะ'เศรษฐกิจ

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 

แหล่งที่มา : https://th.investing.com/

Share this article

About Author

Thai Stop Loss
Login to post comments