Thai Stop Loss

Thai Stop Loss

การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน (Employment Change) ออสเตรเลีย

เวลา(GMT+7): 07.30

สกุลเงิน: AUD
ประเทศ: Australia
แหล่งที่มา: Australian Bureau of Statistics

รายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน (Employment Change) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของผู้ที่มีงานทำ การสร้างงานนั้นเป็นดัชนีที่สำคัญที่บ่งชี้ถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

 

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีของธนาคารกลางจีน

เวลา(GMT+7): 08.30

สกุลเงิน: CNY
ประเทศ: China
แหล่งที่มา: The People Banks of China

ธนาคารกลางจีน (The People’s Bank of China) ในเบื้องต้นได้ประกาศว่าเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2019 นั้นจะมีการคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (prime (LPR) โดยใช้รูปแบบใหม่ เดิมได้ยึดตามอัตราอ้างอิงของธนาคารแห่งต่าง ๆ ที่เสนออัตราดอกเบี้ยเป็นหลักซึ่งยึดอัตราดอกเบี้ยของการดำเนินงานในตลาดเปิด (ซึ่งโดยหลัก ๆ ก็คือ อัตราดอกเบี้ยของโครงการเงินกู้ระยะกลาง (medium-term lending facility หรือ MLF)) --แต่ปัจจุบันธนาคาร National Interbank Funding Center (NIFC) ที่ทำหน้าที่เป็นสถาบันอ้างอิงการกำหนดราคาสำหรับการให้สินเชื่อของธนาคารเป็นผู้คำนวณอัตราดอกเบี้ย LPR ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR จะประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีสองประเภทของอายุสัญญา ได้แก่ อายุสัญญาแบบหนึ่งปีและเกินห้าปี ขณะนี้ องค์กรเสนอราคาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR ประกอบด้วยธนาคาร 18 แห่ง ธนาคารที่เสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะส่งใบเสนอราคาของตนก่อนเวลา 9 นาฬิกาในวันที่ 20 ของทุกเดือน (เลื่อนวันที่กรณีตรงกับวันหยุด) ที่มีจุดค่าเปอร์เซ็นต์คือ 0.05 เป็นระยะช่วงห่างโดยเสนอไปยังธนาคาร NIFC

 

 

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ยูโรโซน

เวลา(GMT+7): 17.00

สกุลเงิน: EUR
ประเทศ: Europe
แหล่งที่มา: Eurostat

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินยูโรขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินยูโร

 

 

 

ธนาคารกลางยุโรปจะตีพิมพ์รายงานการประชุมนโยบายการเงิน

เวลา(GMT+7): 19.30

สกุลเงิน: EUR
ประเทศ: Europe
แหล่งที่มา: European Central Bank

ไม่มีเนื้อหาข่าว

 

 

 

จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา

เวลา(GMT+7): 20.30

สกุลเงิน: USD
ประเทศ: United State of America
แหล่งที่มา: Department of Labor

รายงานจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน (Initial Jobless Claims) จะวัดค่าจำนวนของผู้ที่ยื่นคำร้องเพื่อขอรับการประกันการว่างงานเป็นครั้งแรกในระหว่างช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งรายงานนี้เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศล่วงหน้ามากที่สุดแต่ผลกระทบต่อตลาดนั้นหลากหลายแล้วแต่สัปดาห์นั้นๆ

ค่าที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ถือว่าเป็นลักษณะ เชิงลบ/ตลาดหมี สำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าคาดการณ์ไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิง สำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 

ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา

เวลา(GMT+7): 20.30

สกุลเงิน: USD
ประเทศ: United State of America
แหล่งที่มา: Federal Reserve Bank of Philadelphia

รายงานดัชนีการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia Federal Reserve Manufacturing Index) จะจัดอัดดับระดับของภาวะทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปในรัฐฟิลาเดลเฟีย โดยระดับที่มีค่าค่าดัชนีเกินค่าศูนย์จะบ่งชี้ถึงภาวะที่ปรับตัวดีขึ้นในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าศูนย์จะบ่งชี้ถึงภาวะที่เสื่อมถอย ข้อมูลนี้ได้รวบรวมจากการสำรวจผู้ผลิตประมาณ 250 รายในรัฐฟิลาเดลเฟีย

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 

ยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) สหรัฐอเมริกา

เวลา(GMT+7): 22.00

สกุลเงิน: USD
ประเทศ: United State of America
แหล่งที่มา: National Association of Realtors

รายงานยอดขายบ้านมือสอง (Existing Home Sales) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของอาคารที่อยู่อาศัยมือสองที่ได้คิดคำนวณในระยะหนึ่งรอบปีที่ได้ขายในระหว่างช่วงเดือนที่ผ่านมา รายงานนี้จะช่วยชี้วัดให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของตลาดการเคหะของสหรัฐและเป็นดัชนีสำคัญที่ชี้วัดถึงความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยรวม

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

 

 

สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ สหรัฐอเมริกา

เวลา(GMT+7): 23.00

สกุลเงิน: USD
ประเทศ: United State of America
แหล่งที่มา: Energy Information Administration

รายงานคลังสินค้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories) จาก'องค์กรข้อมูลด้านพลังงาน (The Energy Information Administration)(EIA) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงแบบรายสัปดาห์ในการเปลี่ยนแปลงในจำนวนบาร์เรลของน้ำมันดิบเชิงพานิชที่บริษัทต่างๆ ของสหรัฐมีอยู่ ระดับของคลังสินค้าจะมีอิทธิพลต่อราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งมีผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ

 

 

แหล่งที่มา : https://th.investing.com/

ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น เมื่อเช้าวันพุธในเอเชีย โดยผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น พุ่งเหนือระดับแนวรับที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา นักลงทุนยังคงคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่จะมาถึงในเร็ว ๆนี้

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ได้จากการเทียบค่าเงินดอลลาร์กับสกุลเงินอื่นเพิ่มขึ้น 0.01% เป็น 95.737 ภายใน 22:17 PM ET (3:17 AM GMT)

ค่าเงินเยน ขยับขึ้น 0.02% เป็น 114.63 เยนต่อดอลลาร์ การเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ของสหรัฐฯ ทำให้นักลงทุนในตราสารทุนรู้สึกไม่มั่นคง และทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น

ดอลลาร์ออสเตรเลีย ขยับขึ้น 0.06% เป็น 0.7187 ข้อมูลออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Westpac หดตัว 2% ในเดือนมกราคม เทียบกับการหดตัว 1% จากเดือนก่อนหน้า

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ ขยับขึ้น 0.17% เป็น 0.6781 โดยยอดขายปลีกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของนิวซีแลนด์เติบโตขึ้น 0.4% เดือนต่อเดือน และ 4.2% ปีต่อปี ในเดือนธันวาคม 2021

ค่าเงินหยวน ทรงตัวที่ 6.3531 หยวนต่อดอลลาร์ ขณะที่ ค่าเงินปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.03% เป็น 1.3598 โดยสหราชอาณาจักรจะเปิดตัวดัชนีราคา ผู้บริโภค และ ผู้ผลิต ล่าสุด ในวันต่อมา

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีพุ่งขึ้น 15 จุดพื้นฐาน ผ่านระดับ 1% และผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบสองปีที่ 1.8842%

เนื่องด้วยธนาคารกลางสหรัฐจะส่งมอบ การตัดสินใจด้านนโยบาย ของตนในสัปดาห์หน้า นักลงทุนรู้สึกกังวลกับการเคลื่อนไหวเชิงรุกต่อไป

“เจ้าหน้าที่เฟดจำนวนมากปล่อยให้เรารู้สึกแย่ก่อนจะเงียบก่อนการประชุม” แจน เนฟรูซี นักยุทธศาสตร์ด้านการตลาดของแนทเวสต์ บอกกับรอยเตอร์ส

"หลังจากการเคลื่อนไหวของราคาในวันอังคาร มีการปรับขึ้นราคามากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งถือว่าเล็กน้อยสำหรับการประชุมในเดือนมีนาคม และในสัปดาห์หน้า ฉันคิดว่ามันจะแกว่งไปมาใกล้จุดต่ำสุดของช่วง 25-50จุดพื้นฐาน"

คาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งภายในปี 2022 เงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นต่อไปหากนักลงทุนเริ่มคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นไม่เพียงแค่เร็วขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ขยับขึ้นครั้งล่าสุดนี้สะท้อนถึงแรงผลักดันที่สูงขึ้น เพื่อรองรับค่าเงินดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของปี” Societe Generale (OTC:SCGLY) นักยุทธศาสตร์ Kit Juckes กล่าวกับรอยเตอร์ส

นอกจากนี้ ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซียเหนือยูเครนก็อยู่ในเรดาร์ของนักลงทุนเช่นกัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ แอนโทนี บลิงเคน จะพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เกย์ ลาฟรอฟ ในกรุงเจนีวาในวันศุกร์นี้

ค่าเงินบาท อ่อนค่าลง +0.130 กลับมาอยู่ที่ 33.210 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 

แหล่งที่มา :  investing.com

ดัชนีนิคเคอิดิ่งแรง 2 เปอร์เซ็นต์ ติดลบมากสุดในรอบ 5 เดือน ส่วนตลาดเอเชียแปซิฟิกโดยรวมติดลบตามวอลล์สตรีท รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินในกรุงโตเกียว


วันที่ 19 ม.ค. 65 ตลาดเอเชียเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ตามตลาดสหรัฐอเมริกา ดัชนีนิคเคอิติดลบมากถึง 2.80 เปอร์เซ็นต์ ปรับลง 790.02 จุด ดิ่งแรงสุดในรอบ 5 เดือน ไปอยู่ที่ 27,467.23 จุด ดัชนีฮั่งเส็งติดลบ 0.13 เปอร์เซ็นต์ ปรับลด 30.84 จุด หลังจากที่ก่อนหน้านี้บวกติดต่อกัน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดลบ 0.36 เปอร์เซ็นต์ ปรับลง 12.70 จุด

หุ้นบริษัทโซนี่ บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติญี่ปุ่น ดิ่งลงมากถึง 10.22 เปอร์เซ็นต์ หลังจากที่ ไมโครซอฟท์ บริษัทคู่แข่งประกาศซื้อบริษัทเกม แอคติวิชัน บลิซซาร์ด ด้วยราคา 69,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 2.2 ล้านล้านบาท นับเป็นดีลบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ ที่มีมูลค่ามากที่สุด ส่วนหุ้นโตโยต้า มอเตอร์ ดิ่งลง 5 เปอร์เซ็นต์

อีกปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวฉุดดัชนีนิคเคอิ คือการที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่น หลังจากที่ต้องเผชิญกับตัวเลขผู้ป่วยที่พุ่งสูง โดยสำนักข่าวเอ็นเอชเค รายงานว่า ญี่ปุ่นเตรียมประกาศสถานการณ์กึ่งฉุกเฉินเพิ่มในอีก 13 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในจำนวนนี้มีกรุงโตเกียว จังหวัดไซตามะ ชิบะ คานากาวะ นางาซากิ คุมาโมโตะ และนีกาตะ โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลไปจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้.

 

 

 

แหล่งที่มา :  www.thairath.co.th

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เมื่อวันอังคาร (18 ม.ค.65) นายโจว หลาน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจีน (PBOC) แถลงข่าวว่า มีการเปิดกระเป๋าเงินส่วนบุคคลสำหรับสกุลเงินหยวนดิจิทัลรวม 261 ล้านกระเป๋า และจำนวนการนำร่องใช้งานสูงเกิน 8.08 ล้านรายการแล้ว

นายโจว ระบุว่า PBOC จะเดินหน้าส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาสกุลเงินดังกล่าวต่อไป ตลอดจนเพิ่มการนำร่องเพื่อใช้งานสกุลเงินหยวนดิจิทัลในบริการค้าปลีก บริการของรัฐบาล และสถานการณ์อื่นๆ มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวเป็นความพยายามของจีนในการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล โดยธนาคารกลางเริ่มขึ้นในปี 2557 เมื่อจีนดำเนินการศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งแรก ตามมาด้วยการตัดสินใจมีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนากับบรรดาธนาคารพาณิชย์และบริษัทอินเทอร์เน็ตในปี 2560

 

 

 

แหล่งที่มา :  www.bangkokbiznews.com

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สหราชอาณาจักร

เวลา(GMT+7): 14.00

สกุลเงิน: GBP
ประเทศ: United Kingdom
แหล่งที่มา: Office for National Statistics

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

 

 

 

รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง สหรัฐอเมริกา

เวลา(GMT+7): 20.30

สกุลเงิน: USD
ประเทศ: United State of America
แหล่งที่มา: Census Bureau

ใบอนุญาตก่อสร้างบ้าน (Building Permits) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของใบอนุญาตก่อสร้างใหม่ๆ ที่รัฐบาลได้ออกให้ หนังสืออนุญาตก่อสร้างบ้านนี้เป็นดัชนีสำคัญที่แสดงถึงอุปสงค์ในตลาดการเคหะ

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

 

 

 

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) แคนาดา

เวลา(GMT+7): 20.30

สกุลเงิน: CAD
ประเทศ: Canada
แหล่งที่มา: Statistics Canada

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ โดยที่ไม่ได้รวมถึงสินค้าประเภทอาหารและพลังงาน ดัชนีราคาผู้บริโภคนี้จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงราคาจากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา

 

 

 

คำกล่าวของเบลีย์ ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอังกฤษ

เวลา(GMT+7): 21.15

สกุลเงิน: GBP
ประเทศ: United Kingdom
แหล่งที่มา: Bank of England

แอนดรูว์ เบลีย์ (Andrew Bailey) ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอังกฤษ (ที่ดำรงตำแหน่งระหว่างเดือนมีนาคม 2020 – มีนาคม 2028) ยอมรับว่า ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน (Monetary Policy Committee (MPC) ของธนาคารซึ่งกำหนดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเขามีอิทธิพลอย่างสำคัญต่อค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิง นักเก็งกำไรต่างเฝ้าติดตามคำพูดของเขาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากคำพูดเหล่านี้อาจเป็นการพูดเป็นนัยที่เกี่ยวกับนโยบายทางการเงินในอนาคต คำพูดแสดงความคิดเห็นของเขาอาจทำให้เกิดแนวโน้มระยะสั้นๆ เชิงบวกหรือเชิงลบได้

 

 

 

แหล่งที่มา : https://th.investing.com/

การแถลงการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น

เวลา(GMT+7): 10.00

สกุลเงิน: JPY
ประเทศ: Japan
แหล่งที่มา: Bank of Japan

ไม่มีเนื้อหาข่าว

 

 

 

รายงานแนวโน้มรายไตรมาสของธนาคารญี่ปุ่น

เวลา(GMT+7): 10.00

สกุลเงิน: JPY
ประเทศ: Japan
แหล่งที่มา: Bank of Japan

ไม่มีเนื้อหาข่าว

 

 

 

การแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางญี่ปุ่น

เวลา(GMT+7): 10.00

สกุลเงิน: JPY
ประเทศ: Japan
แหล่งที่มา: Bank of Japan

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น (Bank of Japan (BOJ) จะพิจารณาในปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยล่าสุด ภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ และให้ข้อมูลเจาะลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านนโยบายการเงินในอนาคต

 

 

ดัชนีรายได้เฉลี่ย + โบนัส สหราชอาณาจักร

เวลา(GMT+7): 14.00

สกุลเงิน: GBP
ประเทศ: United Kingdom
แหล่งที่มา: Office for National Statistics

รายงานดัชนีรายได้เฉลี่ย (Average Earnings Index) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างที่กิจการธุรกิจและรัฐบาลจ่ายให้กับแรงงานซึ่งรวมถึงโบนัส ตัวเลขรายได้เฉลี่ยนี้จะทำให้เราได้ทราบเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ส่วนบุคคลในระหว่างช่วงเดือนที่นั้น

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงในจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการ สหราชอาณาจักร

เวลา(GMT+7): 14.00

สกุลเงิน: GBP
ประเทศ: United Kingdom
แหล่งที่มา: Office for National Statistics

รายงานจำนวนคนว่างงานที่ใช้สิทธิประโยชน์จากการว่างงาน (Claimant Count Change) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของผู้ว่างงานในสหราชอาณาจักรในระหว่างช่วงเดือนที่รายงานไว้ แนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นจะชี้แสดงถึงความอ่อนแอในตลาดแรงงานซึ่งมีผลไหลหยดต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง

 

 

 

แหล่งที่มา : https://th.investing.com/

ราคาสินค้าในสหรัฐอเมริกาปรับสูงขึ้นรวดเร็วที่สุดในรอบ 40 ปี ธนาคารกลางสหรัฐฯ เตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ยตรึงราคาสินค้า ขณะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งสินค้าเกลี้ยงชั้นวางเป็นผลพวงจากปัญหาการขนส่ง

ด้านสหราชอาณาจักรก็ต้องเผชิญกับราคาค่าครองชีพที่พุ่งสูง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลที่มีรายได้น้อย ภาษีและราคาพลังงานแพงขึ้น จนเรียกได้ว่าเป็น "วิกฤติค่าครองชีพ" และราคาพลังงานอาจสูงขึ้นสองเท่าหากรัฐบาลไม่เข้ามาควบคุม

นักวิเคราะห์มองว่ารัฐบาลนั้นเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาบริหารและแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชนในแต่ละประเทศ ด้านรัฐบาลมาเลเซียได้ทุ่มงบประมาณ 5,350 พันล้านบาท เพื่อคุมราคาสินค้าเช่นวัตถุดิบประกอบอาหาร และแบกรับค่าขนส่งเพื่อให้ผู้ค้าปลีกสามารถขายสินค้าในราคามาตรฐานได้

หากชาวอเมริกันเดินเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตช่วงนี้อาจไม่สามารถซื้อของที่ต้องการ โดยเฉพาะอาหารสดและอาหารกระป๋อง ที่สินค้าหมดเกลี้ยงชั้นวาง ยังไม่รวมกับราคาสินค้าที่ปรับแพงขึ้น ส่วนในอังกฤษก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันเมื่อค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด ได้เตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยต้นปีนี้เพื่อตรึงราคาอสังหาฯ รวมถึงสินค้าต่างๆ ท่ามกลางตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งสูง 7 เปอร์เซ็นต์

ราคาข้าวของที่แพงขึ้นถูกมองว่าเป็น 'ช่วงเปลี่ยนผ่าน' ที่เกิดขึ้นจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณว่าแรงกดดันด้านต่างๆ นั้นปรับตัวดีขึ้น ราคาพลังงานในสหรัฐฯ ลดลง 0.4 เปอร์เซ็นต์ ในเดือนพ.ย. ถึง ธ.ค. 64 แต่เมื่อประเมินตัวเลขราคาพลังงานโดยรวมทั้งปี 2564 แล้วก็จะพบว่าราคาพลังงานได้พุ่งขึ้นมากถึง 30 เปอร์เซ็นต์

ส่วนในเอเชียมีหลายประเทศที่ต้องเผชิญกับราคาข้าวของแพงและเงินเฟ้อ ซึ่งภาครัฐนับเป็นส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว อย่างในประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลควบคุมราคาสินค้า พร้อมแบกรับค่าขนส่ง เพื่อให้ราคาสินค้าในเมืองและพื้นที่ห่างไกลมีอัตราเท่ากัน ขณะที่ราคาอาหารแห้งและเสื้อผ้านั้นมีแนวโน้มปรับขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลกระทบจากปัญหาการค้าโลก ราคาวัตถุดิบที่พุ่งสูง และค่าขนส่ง

ด้านสหราชอาณาจักรก็ต้องเผชิญกับราคาค่าครองชีพที่พุ่งสูง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลที่มีรายได้น้อย ซึ่งภาษีและราคาพลังงานที่แพงหูฉี่ จนเรียกได้ว่าเป็น "วิกฤติค่าครองชีพ" และราคาพลังงานอาจสูงขึ้นสองเท่าหากรัฐบาลไม่เข้ามาควบคุม

เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม ชี้ว่า เงินเฟ้อได้ดันราคาสินค้าเช่นอาหาร ค่าเดินทาง และค่าสาธารณูปโภคให้พุ่งสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งสองในสามของประชากรโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้ และผู้ที่มีรายได้น้อยเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งผลสำรวจชี้ว่าครึ่งหนึ่งของผลสำรวจประชากร 20,000 คนใน 30 ประเทศ เผยว่าราคาเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย ค่ารักษาพยาบาล และความบันเทิงต่างๆ มีราคาแพงขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญ มองว่า ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อเพราะน้ำมันมีส่วนสำคัญในการขนส่งสินค้า ขณะที่ปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงเศรษฐกิจหลังจากแต่ละประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์จนดีมานด์พุ่ง ก็ส่งผลต่อเงินเฟ้อเช่นกัน

รัฐบาลมาเลเซียทุ่มงบช่วยประชาชนคุมราคาสินค้า
รัฐบาลมาเลเซียประกาศทุ่มงบประมาณ 162 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 5,350 พันล้านบาท เพื่อควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในประเทศ เช่นราคาวัตถุดิบประกอบอาหารอย่าง น้ำมัน และแป้งอเนกประสงค์ นอกจากนี้จะมีการดำเนินโครงการกำหนดมาตรฐานราคาสินค้า โดยภาครัฐจะเป็นฝ่ายชำระค่าขนส่งสินค้าจากผู้จำหน่ายต้นทาง ไปยังพื้นที่ห่างไกล ซึ่งโครงการดังกล่าวจะส่งผลให้สินค้าถูกจำหน่ายตามราคามาตรฐาน เนื่องจากภาครัฐจะเป็นฝ่ายแบกรับส่วนต่างค่าขนส่ง นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถซื้อสินค้าในราคามาตรฐานเช่นเดียวกับประชาชนในเมืองใหญ่ เบื้องต้นมีจุดจัดจำหน่ายสินค้าไปยังชุมชนท้องถิ่นมากถึง 2,000 จุด

ขณะเดียวกันผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของมาเลเซียชี้ว่า ราคาอาหารแห้งและเสื้อผ้านั้นมีแนวโน้มปรับขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นผลกระทบจากปัญหาการค้าโลก ราคาวัตถุดิบที่พุ่งสูง และค่าขนส่ง

สหรัฐฯ เงินเฟ้อพุ่ง สินค้าแพง
สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า ราคาสินค้าในสหรัฐอเมริกาปรับสูงขึ้นรวดเร็วที่สุดในรอบ 40 ปี ส่วนอัตราเงินเฟ้อเมื่อเดือนธันวาคม 64 อยู่ที่ 7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นับว่าปลายปีที่แล้วอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ปรับขึ้นกว่า 6 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลาติดต่อกัน 3 เดือน ซึ่งราคาอสังหาฯ รถยนต์มือสอง และรถบรรทุก เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูง ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ ซีพีไอ ปรับขึ้น 0.5 เปอร์เซ็นต์

ด้านนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่า ปัญหาเงินเฟ้อเป็นปัญหาที่กลุ่มประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกต้องเผชิญหลังจากที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอดคล้องกับ องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่ชี้ว่า อัตราเงินเฟ้อในประเทศสมาชิกพุ่งสูงสุดในรอบ 25 ปี

สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนหนึ่งเกิดจากดีมานด์จากภาคครัวเรือน ที่การจับจ่ายใช้สอยได้ถูกกระตุ้นด้วยงบประมาณช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเกิดโรคระบาด เช่น ใช้เงินซื้อเฟอร์นิเจอร์ แทนการใช้เงินเพื่อเดินทาง ด้านนักเศรษฐศาสตร์หวังว่าความกดดันทางเศรษฐกิจต่างๆ จะค่อยดีขึ้นหลังการแพร่ระบาด แต่ปัญหาในภาคการผลิต และการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลายพันธุ์ ได้ซ้ำเติมสถานการณ์ทำให้ปัญหาข้าวยากหมากแพงคงอยู่นานกว่าที่คาด

สหราชอาณาจักรเผชิญ "วิกฤติค่าครองชีพ"

ตัวเลขเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรปรับสูงขึ้น 5.1 เปอร์เซ็นต์เมื่อเดือน พ.ย. 64 ขณะที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงทุบสถิติ และชิปคอมพิวเตอร์ขาดแคลนจนกระทบต่อราคารถยนต์ สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ ระบุว่า ตัวเลขเงินเฟ้อนั้นสูงกว่าคาดการณ์ ทำให้ดัชนีราคาผู้บริโภครายปีพุ่งสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ด้านนักวิเคราะห์มองว่าอัตราเงินเฟ้อได้เพิ่มแรงกดดันให้ธนาคารกลางอังกฤษเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

ค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวรายได้น้อยซึ่งมีแนวโน้มต้องใช้จ่ายเงินไปกับค่าพลังงานอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งครอบครัวที่มีระดับรายได้ต่ำที่สุด จะต้องใช้เงินไปกับค่าแก๊สและไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 8.5 เปอร์เซ็นต์ เป็น 12 เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ ขณะที่ครอบครัวที่มีรายได้สูงเองก็ใช่ว่าจะมีภาระน้อยลง เนื่องจากครอบครัวที่มีรายได้สูงจะต้องแบกรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและประกันสังคมที่ปรับขึ้น ทำให้ในปีนี้ประชาชนในสหราชอาณาจักรต้องแบกรับรายจ่ายที่หนักหน่วง ทั้งภาษีและราคาพลังงานที่แพงหูฉี่ จนเรียกได้ว่าเป็น "วิกฤติค่าครองชีพ" และราคาพลังงานอาจสูงขึ้นสองเท่าหากรัฐบาลไม่เข้ามาควบคุม

 

 

 

แหล่งที่มา :  www.thairath.co.th

ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดวันนี้ที่ 28,451.34 จุด เพิ่มขึ้น 117.82 จุด หรือ +0.42%, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดวันนี้ที่ 24,274.75 จุด เพิ่มขึ้น 56.72 จุด หรือ +0.23% และดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีนเปิดวันนี้ที่ 3,541.89 จุด เพิ่มขึ้น 0.22 จุด หรือ +0.006%

"ทาปาส สทริกแลนด์" ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐศาสตร์และการตลาดของ National Australia Bank ระบุว่า อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกยังคงปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มว่าธนาคารกลางจะใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดให้เร็วขึ้น เขาระบุว่า "สำหรับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง

ขณะนี้ตลาดหลายแห่งได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเต็มตัวจากแนวโน้มที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 4 ครั้งในปี 2565

ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ได้ร่นระยะเวลาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาเป็นเดือนก.ย. ยกเว้นธนาคารกลางจีนที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.10% ท่ามกลางแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอน"

ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจในภูมิภาคที่เปิดเผยไปแล้วนั้น ผลสำรวจซึ่งจัดทำโดยเอเอ็นซี ระบุว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคออสเตรเลียร่วงลง 7.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว แตะที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค. 2563 เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนที่พุ่งขึ้นทำให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดน้อยลง และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

ข้อมูลของเอเอ็นซี บ่งชี้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคออสเตรเลียในสัปดาห์ที่แล้ว ร่วงลงสู่ระดับต่ำกว่าเมื่อครั้งที่ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดและทำให้รัฐบาลต้องประกาศล็อกดาวน์

นักวิเคราะห์ของซีบีเอ คาดการณ์ว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลให้การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของออสเตรเลียลดลงกว่า 1%

นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังได้ปรับลดคาดการณ์ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 1 ของออสเตรเลียลงสู่ระดับ 1% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 2.3%

นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาการประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น รวมถึงการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ย.ของญี่ปุ่นในวันนี้

 

 

 

แหล่งที่มา :  www.bangkokbiznews.com

ประธานาธิบดีสี กล่าวถึงความพยายามของจีนที่แบ่งปันวัคซีนให้กับประเทศต่างๆ ไปแล้วกว่า 2,000 ล้านโดส ทั้งยังมีแผนจะแจกจ่ายวัคซีนเพิ่มเติมอีก 1,000 ล้านโดสในจำนวนนี้จะแบ่งเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ประมาณ 600 ล้านโดสสำหรับทวีปแอฟริกาและอีก 150 ล้านโดสสำหรับกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเรียกร้องให้เลิกใช้แนวคิดแบบสงครามเย็นของประธานาธิบดีสี มีขึ้นขณะที่จีนกับสหรัฐมีข้อขัดแย้งต่างๆ นับตั้งแต่ประเด็นเกี่ยวกับไต้หวัน ทรัพย์สินทางปัญญา การค้า สิทธิมนุษยชน รวมทั้งเรื่องทะเลจีนใต้

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสี ยังแสดงความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจจีนในวันข้างหน้า หลังจากเศรษฐกิจขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในปีที่แล้ว

“ผมมีความเชื่อมั่นอย่างมากต่อเศรษฐกิจในอนาคตของจีน หลังจากตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ปี 2564 ของจีนขยายตัวราว 8% ซึ่งถือเป็นการบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านการเติบโตในระดับสูงและอัตราเงินเฟ้อที่ค่อนข้างต่ำ” ปธน.สีกล่าว

ประธานาธิบดีสี ยังกล่าวด้วยว่า แม้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศจีนและในต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปและทำให้เกิดแรงกดดันอย่างมาก แต่ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนยังคงแข็งแกร่ง, มีความยืดหยุ่น และมีศักยภาพที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน

ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสี มีขึ้นหลังจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (เอ็นบีเอส) รายงานว่า ตัวเลขจีดีพีปี 2564 ของจีนขยายตัว 8.1% ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ 10 ปี เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

 

แหล่งที่มา :  www.bangkokbiznews.com

ดัชนีจีดีพี (GDP) ของจีน

เวลา(GMT+7): 09.00

สกุลเงิน: CNY
ประเทศ: China
แหล่งที่มา: National Bureau of Statistics of China

รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product (GDP)) จะวัดการเปลี่ยนแปลงในรอบปีในมูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจที่เป็นมูลค่าที่ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว เป็นการวัดค่ากิจกรรมแบบกว้างๆ และเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่จะทราบถึงภาวะ'เศรษฐกิจ

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินหยวนจีนในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินหยวนจีน

 

 

 

ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน

เวลา(GMT+7): 09.00

สกุลเงิน: CNY
ประเทศ: China
แหล่งที่มา: National Bureau of Statistics of China

รายงานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าผลิตผลที่ผู้ผลิต เหมืองแร่ และ บริการสาธารณะได้สร้างผลิตผลขึ้นซึ่งมูลค่านี้ได้ปรับชดเชยอัตราเงินเฟ้อแล้ว

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินหยวนจีนในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินหยวนจีน

 

 

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ยูโรโซน

เวลา(GMT+7): 17.00

สกุลเงิน: EUR
ประเทศ: Europe
แหล่งที่มา: Eurostat

รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index (CPI)) จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าและบริการต่างๆ จากมุมมองของผู้บริโภค ดัชนีนี้เป็นวิถีทางที่สำคัญที่จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการจัดซื้อและภาวะเงินเฟ้อ

ค่าที่สูงกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงบวก/ตลาดกระทิงสำหรับสกุลเงินยูโรขณะที่ค่าที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ถือว่าเป็นลักษณะเชิงลบ/ตลาดหมีสำหรับสกุลเงินยูโร

 

 

 

แหล่งที่มา : https://th.investing.com/

Page 1 of 138

บทความล่าสุด

คำเตือนความเสี่ยง

การเทรด Forex หรือตราสารอนุพันธ์อื่นๆนั้นมีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าทำกำไรและวางเป้าหมายที่เข้ามาในตลาดนี้ ต้องประเมิณความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้ได้ เนื่องจากความสูญเสียนั้นอาจทำให้สูญเสียเงินทั้งหมดได้ นักลงทุนโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจความเสี่ยงทั้งหมดอย่างลึกซึ้งแล้วหรือยัง และมีการจัดการความเสี่ยงของการลงทุนรูปแบบนี้อย่างมืออาชีพก่อนลงทุน

เว็บไซต์แนะนำ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Today 63

Yesterday 129

Week 304

Month 1930

All 616038