Print this page

ไอเอ็มเอฟคาดเศรษฐกิจโลกขยายตัว 6% ปีนี้

ไอเอ็มเอฟคาดเศรษฐกิจโลกขยายตัว 6% ปีนี้ เช่นเดียวกับตัวเลขคาดการณ์ในเดือนเม.ย. แต่ผอ.ไอเอ็มเอฟกล่าวว่า อัตราการขยายตัวในแต่ละประเทศยังคงมีความแตกต่างกัน

นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) กล่าวว่า ไอเอ็มเอฟคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะมีการขยายตัว 6% ในปีนี้ เช่นเดียวกับตัวเลขคาดการณ์ในเดือนเม.ย.

อย่างไรก็ดี นางจอร์เจียวากล่าวว่า อัตราการขยายตัวในแต่ละประเทศยังคงมีความแตกต่างกัน โดยบางประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่บางประเทศเป็นไปอย่างล่าช้า

นอกจากนี้ นางจอร์เจียวาเตือนว่า เศรษฐกิจโลกจะไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ หากอัตราการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไม่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ และหากอัตราการฉีดวัคซีนยังคงอยู่ในระดับปัจจุบันต่อไป โลกจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการยุติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในสิ้นปี 2565

 

 

แหล่งที่มา :  www.bangkokbiznews.com

Share this article

About Author

Thai Stop Loss
Login to post comments