Super User

Super User

ข่าว Forex และทัศนะของคนชอบเทรด ประจำวัน 13 July 2020

ข่าว Forex และทัศนะของคนชอบเทรดประจำวัน 10 Jul 2020

19.30 USD PPI (MoM) (Jun)

ข่าวเกี่ยวกับรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) วัดค่าการเปลี่ยนแปลงในราคาของสินค้าที่ผู้ผลิตได้จำหน่าย ซึ่งเป็นซึ่งสำคัญที่ชี้ถึงภาวะเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภค
ทางเพจให้ระดับความรุนแรง ⭐️⭐️

19.30 CAD Employment Change (Jun)

รายงานการเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงาน จะวัดค่าการเปลี่ยนแปลงในจำนวนของผู้ที่มีงานทำ ชี้ให้เห็นถึงถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภค
ทางเพจให้ระดับความรุนแรง ⭐️⭐️

ข่าว Forex และทัศนะของคนชอบเทรด ข่าวประจำวัน 09 July 2020

 

8:00 ANZ Business Confidence

 

เป็นข้าวเกี่ยวกับการสำรวจทางเศรษฐกิจที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลง เช่น การใช้จ่ายการจ้างงานและการลงทุน

 

ทางเพจให้ระดับความรุนแรง ⭐️⭐️

 

19:30 USD Initial Jobless Claims

เป็นข่าวเกี่ยวกับจำนวนคนที่ยื่นคำขอรับสวัสดิการว่างาน เพื่อขอรับการประกันการว่างงานเป็นครั้งแรก ซึ่งรายงานนี้เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศล่วงหน้ามากที่สุดแต่ผลกระทบต่อตลาดนั้นหลากหลาย

ทางเพจให้ระดับความรุนแรง ⭐️⭐️

#ข่าวForex และทัศนะของคนชอบเทรด
ข่าวประจำวัน 09 July 2020

8:00 ANZ Business Confidence

เป็นข้าวเกี่ยวกับการสำรวจทางเศรษฐกิจที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสภาวะตลาดและการเปลี่ยนแปลง เช่น การใช้จ่ายการจ้างงานและการลงทุน

ทางเพจให้ระดับความรุนแรง ⭐️⭐️

19:30 USD Initial Jobless Claims
เป็นข่าวเกี่ยวกับจำนวนคนที่ยื่นคำขอรับสวัสดิการว่างาน เพื่อขอรับการประกันการว่างงานเป็นครั้งแรก ซึ่งรายงานนี้เป็นข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่ประกาศล่วงหน้ามากที่สุดแต่ผลกระทบต่อตลาดนั้นหลากหลาย
ทางเพจให้ระดับความรุนแรง ⭐️⭐️

#เทรดหุ้น #เทรดforex #หุ้น #forex #หาเงินออนไลน์ #ธุรกิจออนไลน์ #onlinebusiness #onlinemarketing

คนชอบเทรด EP.23 เทรดตามอารมณ์​ VS เทรดตามระบบ

ข่าว Forex และทัศนะคนชอบเทรดข่าวประจำ 8 Jul 2020

EP1.การลงทุนแตกต่างจากการพนันในตลาด Forex

คนชอบเทรด EP.22 เช็คความแข็งอ่อน ของคู่เงินก่อนเทรด

#ข่าวForex และทัศนะในคนชอบเทรด ข่าวประจำวันที่ 07 Jul 2020

คนชอบเทรด EP.21 เทรด Martingal ให้ได้กำไร

Page 1 of 53

Contact

S 7211125244305

 

096-789-9988 Admin

 

ID LINE : @Straighttons

       

      straighttons pacifiq

straighttonspacifiq@gmail.com

Last posts

VISITORCOUNTER

Today 163

Yesterday 251

Week 799

Month 1233

All 529377